Westerweel(e) waarvoor nog geen match gevonden is.
   
Marinus Westerweel VOC opvarenden:
Martinus Westerweel

Gegevens van Marinus Westerweel uit Den oudendijk
Datum indiensttreding: 08-02-1766 Datum uit dienst: 15-08-1766
Functie bij indiensttreding: Soldaat
Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Duinenburg Plaats of schip: Duinenburg
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart
Schip: Duinenburg Inventarisnummer: 13150
Kamer: Zeeland Folio: 281
Vertrek: 08-02-1766 Aankomst: Batavia 20-09-1766
DAS-en reisnr.: 3950.3 Kaap: 14-05-1766/15-07-1766

Het lijkt er op dat Marinus Westerweel op zee gestorven is, een maand
na vertrek van Kaap de Goede Hoop en een maand voordat het schip in
Batavia aankwam. Dus ergens midden op de Indische Oceaan.

Tijdens de tocht naar Batavia is er onderweg een muiterij uitgebroken. Deze muiterij is uitvoerig beschreven in nhet boek "Muiterij" 'Oproer en berechting op schepen van de VOC' ISBN 90 228 1844 6 van J.R. Bruijn en E.S van Eyck van Eslinga.

Op de monsterrol staat Martinus, in het scheepssoldijboek staat Marinus, dat laatste is het meest waarschijnlijk.
Het is jammer dat in de stukken geen leeftijd wordt genoemd.
Was er een maximum leeftijd voor bemanningsleden? Ik heb een Marinus geboren jan 1715 in Elkerzee. Laatste woonplaats was Willemstad.